11/03/2015

Les allochtones, plus forts en néerlandais

Aandacht allochtonen Franstalig onderwijs, in: LB 07/03/2007

 

(uit: De Standaard 02/03/07)

 

Hoewel het Frans een dominante taal is in de Maghreblanden, hebben allochtonen in het Franstalig onder­wijs meer moeite met deze taal, dan de allochtonen in het Vlaamse onderwijs met Nederlands.

 

Dat blijkt uit een studie van de Franstalige universiteit ULB in opdracht van de Koning Boudewijn-stichting. De onderzoekers verbazen zich erover dat de scores op de leesoefeningen in de Vlaamse Gemeenschap hoger zijn dan in de Franse Gemeenschap. De oefeningen gaan telkens over de schooltaal.

Auteurs Dirk Jacobs en Andréa Rea hadden verwacht dat het Frans vlotter zou verlopen, gezien de link met het Frans in het thuisland. De twee sociologen suggereren dat de oorzaak in het verschil tussen Vlaams en Franstalig onderwijs moet worden gezocht.

De algemene scores op deze inter­nationale leesvaardigheidstests zijn voor het Franstalig onderwijs lager dan aan deze kant van de taalgrens. Hetzelfde geldt voor de andere Pisa-tests, namelijk wiskunde, wetenschap en probleemoplossend vermogen.

Zowel in de Vlaamse als Franse Gemeenschap is er een uitgesproken kloof in de resultaten tussen allochtonen en autochtonen.

Met de studie ,,Prestaties van de leerlingen van buitenlandse herkomst in België volgens de Pisa-studie" opent de stichting aan Franstalige kant het debat over allochtonen en onderwijs. In de Franse Gemeenschap rust meer dan in Vlaanderen een taboe op het benoemen van alloch­tonen. Specifieke maatregelen voor allochtone leerlingen ontbreken er grotendeels. (…)

 

12:31 Écrit par justitia & veritas | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.